blog header

Οροι και Προϋποθεσεις

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το διαγωνισμό “Visit Cyprus – Heartland of Legends Contest” (“Διαγωνισμός”) που διοργανώνεται από την Υφυπουργείο Τουρισμού. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχοντας αποδέχεται χωρίς όρους και συμφωνεί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής μας ευθύνης.

  1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1.1. Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός από τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου Τουρισμού και τις οικογένειές τους, και οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο που συνδέεται με τη συγκεκριμένη καμπάνια.

1.2. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του λογαριασμού Instagram του διοργανωτή, συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.instagram.com/visitcypruscom/

1.3 Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 09:00 π.μ. EEST στις 28 Απριλίου 2023 και όλες οι συμμετοχές πρέπει να έχουν ληφθεί έως τις 00:00 π.μ. EEST στις 7 Μαΐου 2023.

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2.1. Για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Instagram, οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν το λογαριασμό του Visit Cyprus στο Instagram, να αναρτήσουν ένα σχόλιο κάτω από τον διαγωνισμό που απαντά σωστά στην ερώτηση “Πόσα χρώματα έχει το λογότυπο του Heartland of Legends;” και να κάνουν tag τρεις φίλους.

Θεωρούνται έγκυρες συμμετοχές εκείνες που ακολουθούν τις οδηγίες συμμετοχής, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση του Διαγωνισμού, και εμπίπτουν στην περίοδο ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή αναφέρεται στην ανακοίνωση.

2.2. Για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό ολοκληρώνεται. Η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων.

2.3. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε συμμετοχή προκύπτει από παράνομη τεχνική επίδραση ή γενικά από απάτη ή παράνομη παρέμβαση του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό πρέπει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με την καλή ηθική και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο που είναι ακατάλληλο (όπως πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή παραβαίνει τα προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κ.λπ.) απαγορεύεται αυστηρά και είναι στην κρίση του Διοργανωτή να απορρίψει περιεχόμενο που θεωρείται ακατάλληλο. Οι συμμετέχοντες που παρουσιάζουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον Διοργανωτή. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των δικών τους τεχνικών μέσων.

2.4. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει απεριόριστες φορές.

2.5. Αυτός ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται ούτε διενεργείται από το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό κατά κανέναν τρόπο.

2.6. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις συμμετοχές εάν οι συμμετέχοντες δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δρουν νόμιμα και σύμφωνα με τα ηθικά και επιχειρησιακά πρότυπα. Οποιαδήποτε πράξη ή συμπεριφορά συμμετέχοντος θεωρείται παράνομη ή καταχρηστική ή εκτός του κανονικού, τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα χωρίς καμία άλλη ενέργεια να τον αποκλείσει πλήρως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το βραβείο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα παρέμβει το συντομότερο δυνατό για να αποβάλει από τον διαγωνισμό αυτούς που διαπράττουν οποιαδήποτε παράνομη κατάχρηση ή πράξη αντίθετη στα καλά ήθη. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή.

  1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

3.1. Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στις 08/05/2023 για την ανακοίνωση των νικητών. Στην κλήρωση θα επιλεχθούν δέκα (10) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα δωροκουπόνι αξίας €100 για διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα, διακόσιοι (200) νικητές που θα λάβουν μία branded ποδιά Heartland of Legends και διακόσιοι (200) νικητές που θα λάβουν ένα branded σετ 2 φλυτζανιών του καφέ Heartland of Legends. Θεωρούνται έγκυρες οι συμμετοχές που υποβλήθηκαν εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της παραπάνω κλήρωσης στην προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Υφυπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την ημέρα και ώρα.

3.2. Τα ονόματα χρηστών (usernames/handles) όλων των νικητών θα δημοσιευθούν με tag σε σχόλιο σε καινούργια ανάρτηση στον λογαριασμό Instagram του Visit Cyprus στις 09/05/23 στις 17:30 και οι νικητές θα κληθούν να αποστείλουν προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό Instagram του Visit Cyprus, προκειμένου να οργανωθεί η παραλαβή του βραβείου τους. Ο Οργανωτής θα επικοινωνήσει προσωπικά μόνο με τους 10 νικητές των δωροκουπονιών αξίας €100 για να τους ενημερώσει.

3.3. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω του Instagram εντός περιόδου εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης. Σε περίπτωση που ένας από τους νικητές δεν απαντήσει στην επικοινωνία ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το βραβείο του, ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς τον συγκεκριμένο νικητή και το Βραβείο θα περάσει στον πρώτο επιλαχόντα (αναπληρωματικό) και ούτω καθεξής. Κάθε νικητής υποχρεούται να απαντήσει εντός δύο (2) εβδομάδων από την ενημέρωσή του.

3.4. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη επιτυχούς προσπάθειας επικοινωνίας με τον νικητή ή τον αναπληρωματικό (αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για παράδειγμα εάν αποτύχει να λάβει το Βραβείο του) και διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το Βραβείο στους αναπληρωματικούς ή ακόμη και να το ακυρώσει.

  1. ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

4.1. Η Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματίσει να δώσει:

  • 10 x €100 Δωροκουπόνια για διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα
  • 200 branded ποδιές Heartland of Legends
  • 200 σετ 2 φλυτζανιών με το brand του Heartland of Legends

Μετά τη λήψη του βραβείου, μπορεί να ζητηθεί ένα έγκυρο ταυτοποιητικό έγγραφο από τον κάθε νικητή.

4.2. Τα βραβεία είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα, μη-διαπραγματεύσιμα και δεν ανταλλάσσονται με άλλα δώρα ή μετρητά.

  1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

5.1. Εάν ένας νικητής δεν στείλει προσωπικό μήνυμα μέσο του Instagram στο Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) εβδομάδων από το tag στο Instagram post από το λογαριασμό Instagram του Υφυπουργείου Τουρισμού (@visitcypruscom), τότε το βραβείο του νικητή θα καταβληθεί και το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο νικητή.

  1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ

6.1. Με την αποδοχή του δώρου του διαγωνισμού, ο νικητής επιτρέπει στο Υφυπουργείο Τουρισμού να δημοσιεύσει το όνομά του, την ηλικία του, την πόλη κατοικίας του και το πρόσωπό του μέσω της προώθησης ή της δραστηριότητας του διαγωνισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημόσιες σχέσεις. Αυτή η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη χρήση μόνο του ονόματός τους, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τη χρήση εικόνας, σε μορφή φωτογραφίας ή βίντεο.

6.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό υποδηλώνει την χωρίς όρους αποδοχή των Όρων και προϋποθέτει την σχετική απόρριψη οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης κατά της οργανωτικής εταιρείας.

6.3. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
X